המודעות לשמחה (ערב השקת הספר 'הקריאה לשמחה') - אביאל קוטלר