למצוא נפקא מינה רוחנית לסוגיה

הרב דוד קב זצ"ל - צילום: מתן סבג


מאת: נתן קוטלר


נפקא מינה רוחנית
לפני כארבע עשרה שנה, עוד בהיותי תלמיד בישיבת 'כרם ביבנה', שמעתי שיעור כללי מאת הרב דוד קב זצ"ל, מגדולי הר"מים בישיבה. במשך השיעור הרב קב זצ"ל סיפר סיפור מיוחד שנחרט בי עמוק עד עצם היום הזה:
"אגלה לכם רק חצי סוד בדבר הזה. כשגרתי בפתח תקוה, יום אחד סגרתי את הגמרא כי הגיע הזמן שלי לנסוע לישיבה לתת שיעור [בישיבת 'כרם ביבנה']. ואמרתי אם אין לי נפקא מינה לא אוכל לתת שיעור. לא אוכל לומר את הוורט של הרב שך. אז הייתי צריך לחפש נפקא מינה. אז אמרתי מאחר שאני בנסיעה, אחפש נפקא מינה, שהרי בנסיעה באוטובוס הדברים רגועים. הגעתי עם אוטובוס אחד ואז אוטובוס שני, ירדתי כאן בצומת [של גבעת וושינגטון], אך עדיין אין לי נפקא מינה, לא מצאתי נפקא מינה...
אני הולך ואני מגיע כבר קרוב, (הייתי הולך ברגל הרבה פעמים) אני מגיע קרוב ללולים [של קיבוץ קבוצת יבנה], כאן נעצרתי ואמרתי אני לא נכנס לכתלי הישיבה. אמרתי ככה 'רבונו של עולם, אני לא נכנס לכתלי הישיבה, אם לא תמצא לי נפקא מינה!', כן תפילה מיוחדת... ולא למעני, אמרתי אלא למען הרב שך. לא עברה דקה ונוצרה לי נפקא מינה!".
למדתי רבות מסיפור זה: היכולת לחיות את לימוד התורה באמת, הנחישות ומסירות הנפש להבין לעומק את הסוגיה ואת הסיעתא דשמיא המיוחדת שזוכים לה כאשר חיים את הלימוד ומוסרים את הנפש למען הלימוד. הרב קב זצ"ל שהיה תלמיד חכם גדול ואדם יקר ביותר, לימד אותי בעיקר את החשיבות העצומה בחיפוש אחר המשמעות של הסוגיה והשלכותיה המעשיות ולברר תמיד את הנפקא מינה הנוצרת מתוך הלימוד.
כשם שצריך לחפש נפקא מינה הלכתית לסוגיה, כך צריך לחפש נפקא מינה רוחנית לסוגיה: עלינו לשאול "מה הסוגיה מלמדת אותנו?" "מהם העקרונות האמוניים, והמוסריים הנלמדים מתוך הסוגיה?", "כיצד נוכל לצמוח מבחינה רוחנית וערכית לאור הנלמד?"
צרכי הדור הרוחניים
באגרת תקנ"ב הרב קוק משרטט חזון לדרכי לימוד הגמרא "לשום עין למרחקים, לעורר את הרוח לקדש שם שמים, ולפעול תוספת אורה וקדושה בישראל, על ידי רוממות כבוד התורה, בהראות פעולת חכמה לצרכי הדור הרוחניים". הרב קוק נותן דוגמא למבוא לסדר נזיקין ומפרט את הצורך בבירור שם הסדר "נזיקין" או "ישועות" ומקומו בש"ס וכדומה. ולאחר מכן מדריך לברר את המושגים היסודיים כמו "מזיק וניזק", "גרמא וגרמי" וכד'. אחר כך הרב קוק כותב על החשיבות של "באורים וברורים פרטיים כאלה על ענייני האגדה שבסדר, ביחוד על ערכי המוסר של המשפט, גם ע"פ המקומות בתנ"ך המדוברים ממנו, המוסרים על קלקולי המשפט השונים" ועוד.
חזונו של הרב קוק גדול ועבודה רבה עוד לפנינו להגשמתו באופן מלא, ובסדרת 'גמרא באמונה' אנו מנסים לאחוז בשיפולי גלימתו של הרב קוק לברר את מושגי היסוד בגמרא מתוך הקשר מוסרי ואמוני לפי "צרכי הדור הרוחניים".