לתת מהאור שלך לאחרים

מאת: נתן קוטלר


מבוא
בשנת תשע"ב כתב הרב יונתן זקס זצ"ל שמונה רעיונות קצרים לשמונת ימי החנוכה ואף הכין מהם סרטונים בשם:"8 Thoughts for 8 Nights". הרעיון האחרון שכתב "להדליק אור נוסף" To Light Another Light הינו נפלא ולדעתי מאפיין את מהלך חייו של הרב זקס.


האם מותר להדליק מנר לנר?
מצינו מחלוקת מרתקת בשאלה הבאה: האם מותר להשתמש בנר חנוכה אחד כדי להדליק נר נוסף? מובן שבדרך כלל משתמשים בשַׁמש כדי להדליק את הנרות, אך במקרה שלפנינו מדובר שאין מספיק נרות עבור השמש, האם מותר להדליק את הנר הראשון ואז להשתמש בו כדי להדליק את שאר הנרות?
האמוראים נחלקו בשאלה זו: "איתמר, רב אמר: אין מדליקין מנר לנר, ושמואל אמר: מדליקין" (שבת כב, א). ישנו כלל ידוע שכאשר רב ושמואל חולקים ההלכה היא כמו רב "רב ושמואל הלכה כרב". אולם ישנן שלוש מחלוקות יוצאות דופן שבהן ההלכה אינה כמו רב, אלא כמו שמואל. אחת מן השלושה היא במחלוקת שלפנינו: "אמר אביי: כל מילי דמר עביד כרב [=רבה בר נחמני הלך לפי רב בכל הדברים], לבר מהני תלת דעביד כשמואל [=למעט שלושת הדברים הללו שהלך לפי שמואל]: מדליקין מנר לנר".


מהי הסיבה שרב אוסר להדליק מנר לנר?
הגמרא מביאה שתי אפשרויות להבין את שיטת רב. נעיין באפשרות השניה: "דקא מכחיש מצוה". רש"י מסביר שכאשר מדליקים מנר לנר זה נראה כאילו שממעטים את האור של הנר הראשון "דמיחזי כמאן דשקיל נהורא [=שנראה כמי שלוקח אור] ושואב קצת מלחלוחית שמנו". אך שמואל אינו סובר שהדלקה מנר לנר ממעטת את הנר הראשון ולכן מתיר זאת. כאמור ההלכה היא כמו שמואל ולכן צריך להבין את העומק מאחורי הדברים.


להאיר מעצמך לאחרים
הרב זקס מסביר את הרעיון העומד מאחורי המחלוקת של רב ושמואל בשאלה האם הדלקה מנר לנר ממעטת את האור של הראשון?
דבריו מופיעים כאן בפעם הראשונה בעברית בתרגום חופשי שלי מאנגלית: "הדרך הטובה ביותר להבין את המחלוקת של רב ושמואל היא לחשוב על שני סוגי יהודים ששניהם שומרי מצוות, שניהם מחויבים לתורה ושניהם חיים באורח חיים יהודי. הראשון אומר: "לא אוכל לסייע ליהודים שרמתם הדתית פחותה משלי, כי אם אעשה זאת, הרמה הדתית שלי תיפול, שמירת ההלכה שלי תיפגע. האור שלי יומעט". זו השיטה של רב [שאין מדליקים מנר לנר כי זה ממעיט את האור של הראשון].
אך היהודי השני אומר "כאשר אני משתמש בלהבת האמונה שלי להדליק אור אצל החיים של אדם אחר, היהדות שלי אינה מתמעטת, אלא היא מתעצמת. הסיבה לכך היא משום שיש כעת יותר אור יהודי בעולם.
בניגוד לדברים חומריים שככל שאני משתף אותם עם אחרים יש לי פחות, בדברים רוחניים ככל שאני משתף אותם עם אחרים יש לי יותר. אם אני משתף את הידע, האמונה והאהבה שלי עם אחרים, לא יהיה לי פחות, אלא ייתכן מאוד שיהיה לי יותר. זו השיטה של שמואל [שהדלקה מנר לנר אינה ממעטת את הנר הראשון] וכך ההלכה לבסוף נפסקת. לכן, תשתפו את היהדות שלכם עם אחרים. קחו את להבת האמונה שלכם ועזרו להאיר את נשמתם של אחרים".


השינוי בחייו של הרב זקס
הרב זקס סיפר במקומות רבים בכתב ובע"פ על השינוי הגדול שהתחולל בחייו בעקבות מפגשו עם הרבי מלובביץ'. הוא סיפר שבאותו זמן הוא היה סטודנט לפילוסופיה בקיימברידג' והיו לו שאלות רבות על האמונה ועל היהדות ולכן החליט לנסוע לארה"ב כדי לפגוש את גדולי הדור ולשאול אותם את השאלות שהטרידו אותו. בסוף המסע שלו הוא פגש את הרבי שהקשיב לשאלות שלו והשיב לו עליהן. "ואז במפתיע, הוא החליף תפקידים והתחיל לשאול אותי שאלות: 'כמה סטודנטים יהודים יש בקיימברידג'? כמה מהם מזוהים באופן פעיל עם החיים היהודיים? מה אני עושה כדי לקרב אותם?' הוא תפס אותי בלתי מוכן. אני הייתי במסע אינטלקטואלי פרטי, בלי כוונות נרחבות יותר. התעניינתי בזהות היהודית שלי, לא בזו של אחרים. התחלתי את תשובתי בהתחמקות אנגלית טיפוסית: 'בסיטואציה שאני מוצא בה את עצמי...' הרבי לא נתן למשפט להימשך. 'אתה לא מוצא את עצמך בסיטואציה' אמר. 'אתה מציב את עצמך בסיטואציה; ואם הצבת את עצמך בסיטואציה אחת, אתה יכול להציב את עצמך גם באחרת" (השותפות הגדולה עמ' 82).
הרב זקס מספר שהמפגש הזה עם הרבי מלובביץ' היה מפגש מ‏שנה חיים. "הרבי מלובביץ' העמיד בפניי את אתגר ההנהגה". אמנם הוא חזר להמשך לימודי פילוסופיה בקיימברידג' אך הקריאה להאיר את חייהם של אחרים ביהדות המשיכה להדהד בתוכו עד שלבסוף החליט לוותר על החלום האקדמי וללמוד לרבנות. לאחר 18 שנה של לימוד תורה ותפקידי הנהגה רוחניים הוא התמנה לרב הראשי של בריטניה וסיפר: "אלוקים המשיך לקרוא ואני המשכתי להיענות" (שם עמ' 83). איך העולם היה נראה כיום אילולא הרב זקס נענה לקריאה לחלוק את האור שלו עם העולם?
הקריאה של האמורא שמואל, הרבי מלובביץ' והרב זקס - 'לתת מהאור שלך לאחרים' מהדהדת בתוכנו - האם גם אנו ניענה לקריאה?