סיכום פרק ראשון בבא בתרא

נשים לב שמתחילת הפרק עד סופו חז"ל מלמדים אותנו בהכוונה מדויקת על המעגלים שמתרחבים ומתפתחים בנושא השותפות:

מעגל ראשון הפנימי - שותפות האדם בחצר המשותף עם אדם אחר 

מעגל שני - שותפות האדם בחצר המשותף לכמה אנשים (כמבוי)

מעגל השלישי - שותפות האדם בעיר 

מעגל הרביעי - שופתות האדם בתורה (כתבי הקודש)

מעגל החמישי - שותפות האדם בעם שלו ובארץ שלו

מעגל השישי - שותפות האדם בעולם 

מעגל השביעי - שותפות האדם עם אלוהים


מאת: בסיעתא דשמיא אביאל קוטלר