עירובין דף צ"ה - חזון ומעשה

מאת: הרב ליאור לביא


עולם הרוח ועולם המעשה דורשים כישורים שונים.
האחד - דורש פתיחות, עדינות, הקשבה. והשני - מעשיות, קשיחות, גבורה.
אומרת הגמרא: מה שנאמר "וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפות בין עיניך" (דברים ו, ח) "על ידך" — "זו קיבורת מקום השריר שביד".
"בין עיניך" — "זו קדקד".


ושאלו: היכן הוא המקום המדויק בקדקד?


אמרו מבית מדרשו של ר' ינאי: מדובר "במקום שמוחו של תינוק רופס (רך)" בימיו הראשונים, הוא המקום שיש להניח עליו תפילין.
תפילין של יד מונחות על השריר - ביטוי לכך שמעשיות דורשת עוצמה, כוח.
תפילין של ראש לעומת זאת, מונחות על המקום הרך בראש התינוק.
ביטוי לכך שיש תמיד מה ללמוד, לאן לשאוף ולהתפתח.
"יד וראש. חזון ומעשה".