עירובין דף צ' - שאלת חכם


מאת: הרב ליאור לביא


"בָּעֵי רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: שְׁתֵּי אַמּוֹת בְּגַג וּשְׁתֵּי אַמּוֹת בְּחוּרְבָּה, מַהוּ? אָמַר רַב כָּהֲנָא: לָאו הַיְינוּ דְּרָמֵי בַּר חָמָא?! אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: וְכִי מֵאַחֵר אֲתַאי וּנְצַאי?"


רב ביבי בר אביי שאל שאלה בסוגיה שנלמדה בבית המדרש. אמר לו רב כהנא: האם לא זו בדיוק שאלת *רמי בר חמא* שכבר נשאלה קודם לכן?! 


אמר לו רב ביבי בר אביי ביטוי שמשמעותו היא: "האם לדעתך באתי סתם לחזור ולהתערב בשאלת אחרים? אין הדבר כן, והשאלות אינן זהות"! (והמשיך להסביר את ההבדל בין השאלות)


מדברי רב ביבי בר אביי נוכל ללמוד עקרון חשוב לדיונים וויכוחים רבים. הקשבה כנה לדעות השונות תמנע מאיתנו חזרה מיותרת על טיעונים ודברים שכבר נאמרו. כך לא יהיה זה וויכוח לשם וויכוח והתנצחות, אלא לטובת בירור האמת.