עירובין דף ק' - בין יוון לישראל

מאת: הרב ליאור לביא


הוויכוח העמוק והעתיק של ישראל עם תרבות יוון הוא מהו מקור המוסר והערכים - האדם או הבורא יתברך.
היוונים היו מוכנים לקבל את התורה כחכמה אנושית אך לא כחכמת הקודש, חכמה שאיננה כפופה לטבע אלא מכוונת אותו.
הגמרא מלמדת בסוגייתנו עקרון מפתיע:


אמר ר' יוחנן: גם אם לא ניתנה תורה, בכל זאת היינו למידין צניעות מחתול שמכסה את צואתו, וגזל מנמלה שאינה לוקחת חיטה מנמלה אחרת, ועריות מיונה שבני הזוג נאמנים זה לזה.


הבריאה מעידה על בוראה. הטבע איננו עיוור לחלוטין.


מי שירצה אמנם יוכל לראות בטבע מלחמה אכזרית של הכל בכל, אך עין רגישה תוכל לזהות גם עקבות של ערכים מוסריים שהטביע הבורא בבריאתו.


עקבות אלה מעידות על כך שאין סתירה מהותית בין טבע למוסר וערכים. שניהם ניתנו לנו ממקור אחד.
ידיעה זו מכוונת אותנו לרומם ולקדש את הטבע לאור התורה והערכים. לתקן עולם במלכות ש-די.