מצגת לשיעור הרביעי - האמון בטוב באדם - חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו