בית פרטי - בית לאומי - בית אוניברסלי - בבא בתרא ג, א

מאת: אביאל קוטלר


בסוגיא הבאה (ג,א "מקום שנהגו לבנות") אנו מגיעים במהלך הגמרא למה שנראה כמו עניין צדדי - דיון על סוגי אבנים. לתת סימוכין לזה הגמרא מביאה פסוק מספר מלכים פרק ז: "כל אלה אבנים יקרות כמידות גזית" (פסוק ט).


לפי שיטתו של הרב שמעון קליין - על מנת להבין את המשך הגמרא שמרחיבה לדבר אודות בית המקדש ודרך התיקון של המלך הורדוס , עלינו קודם לראות את ההקשר סביב הפסוק הזה.
בפרקים האלו בספר מלכים, שלמה המלך בונה את בית המקדש: "והנני אומר לבנות בית לשם ה' אלוהי" (מלכים ה,יט).


אחרי ששלמה המלך מסיים לבנות את השלד החיצוני של בית המקדש ולפני שהוא מתעסק בפנים הבית , ה' פונה לשלמה ומבהיר לו לשים לב על הפנימיות של המקדש ולזכור את הברית והשותפות שיש: "הבית הזה אשר אתה בונה אם תלך בחוקותי ואת משפטי תעשה ושמרת את כל מצוותי ללכת בהם והקימותי את דברי איתך אשר דיברתי אל דוד אביך - ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל" (מלכים ו, יג).


היסוד והרעיון של בית המקדש זה המרחב המשותף שנבנה ומקבל צורת חיים בין בורא העולם ליצוריו. בית המקדש זה המודל של שותפות, של אינסוף בתוך סוף, חיבור שמים וארץ, קשר בין האדם לאלוהיו.
לאחר ששלמה המלך מסיים לבנות את בית המקדש הוא פונה לבנות את ביתו שלו, בית המלכות. ותוך כדי תיאור כל המבנה והחומרי בניין יש פסוק מפליא המשווה בין נתונים אדריכליים דומים שיש בין בית המקדש לבית המלך: "וחצר הגדולה סביב שלושה טורים גזית וטור כרותות ארזים, ולחצר בית ה' הפנימית ולאולם הבית" (מלכים ז,יב) .


יש לשים לב לנקודה מרתקת שיש פה - מהפסוק הזה והלאה יש תפנית מפתיעה מהמשך תיאור בית המלך לעבר המשך תיאור בית המקדש
.
להבנתי יש כאן מסר ברור: שבית המלך הלאומי יש בה מן הדומה והמשותף לבית המקדש, והוא המשך ישיר שלו, ועל כן עליו לשקף את ייעודו, שהקולות שיוצאים משם יהדהדו את קולות ה' אלינו.

ואם כן עצם זה שהגמרא בוחרת להסיט את המסלול שהנושא המרכזי בו הוא המרחב האישי של בן אדם,  ובין בני אדם ודיני שכנים ושותפים, לעבר נושא של בית המקדש - יש כאן אמירה חזקה שהבית הפרטי של כל אחד צריך לשקף את הבית הכללי-לאומי (מלכות) ואת הבית העולמי-אוניברסלי (המקדש). שהעיסוקים היומיומיים במרחב האישי ובמרחב החברתי נועדו להיות שואבים את כוחם מהאידיאל הגדול. 


להצטרפות לקבוצת ואטסאפ 'הַדַּף הָרַעְיוֹנִי' בית מדרש גמרא באמונה: https://chat.whatsapp.com/FcOBPWtNITeDy1ZswZySbM