עירובין דף צ"ח - מהו החלק הכי חשוב בלימוד תורה?

מאת: הרב ליאור לביא


אני נוהג לומר בחיוך שהחלק החשוב ביותר בלימוד הוא הנשיקה שנותנים בסיום לספר ממנו למדנו...
הגמרא מלמדת על היחס הראוי לכתבי הקודש:
"כל דבר שהוא משום שבות אינו עומד בפני כתבי הקודש".
כלומר, מפאת קדושת כתבי הקודש נדחות תקנות חכמים. ומלמדת הגמרא בסוגיה על היחס הזהיר והמכבד לכתבי הקודש.


וכך כתב הרמח"ל בספר מסילת ישרים (פרק יט):
"ואסרו עוד (מו"ק כ"ה): לישב על המטה שספר תורה עליה.
וכן אמרו (עירובין צ"ח):
אין זורקין כתבי הקודש ואפילו הלכות ואגדות.
ואסרו (מגילה כ"ז): להניח נביאים וכתובים על גבי חומשים, הן אלה דברים שאסרו חז"ל לכל עדת ישראל,
והחסיד יש לו ללמוד מאלה ולהוסיף עליהם כהנה וכהנה לכבוד שם ה' אלהיו".


אהבת ה' של החסיד נמדדת ביחס המיוחד לכל דבר שבקדושה. במיוחד לכתבי הקודש.
דווקא בעידן דיגיטלי, כתבי הקודש משמרים את היחס המיוחד לספרי תורה ולספרי קודש בכלל.
לכבד, לנשק, לחבק, לאהוב. לפני הלימוד ולאחריו.