עירובין דף צ"ז - "קשר תפילין הראה לעניו"

מאת: הרב ליאור לביא


הגמרא אומרת בסוגייתנו: "קשר של תפילין הקבוע בהן הלכה למשה מסיני הוא שתהא צורתו כך",
הגמרא (ברכות ז, א; מנחות לה, ב) מספרת שכאשר ביקש משה רבנו מהקב"ה:
"הַרְאֵנִי נָא אֶת כְּבֹדֶךָ" (שמות לג, יח),
הראה לו את קשר התפילין.


וכך נאמר בגמרא בברכות:
מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין (שכן קשר התפילין נמצא מאחורי הראש, וכבר נאמר שהקדוש ברוך, כביכול, מניח תפילין).


קשר התפילין שנמצא מאחורי הראש מסמל את הקשר הסודי שלנו עם ה', בו דרכי ה' לא תמיד מובנות לנו אך ברור לנו שאנו קשורים בו והוא בנו (עי' מו"נ א, לז).


לאמונה זאת יש צורך בענווה; הבנה שאיננו מבינים הכל ובכל זאת - מאמינים שה' משגיח עלינו - בכל עת ובכל שעה.